Keila river island chronology

 • III – II aastatuhat e.m.a. – Keila jõesaare asustusest annab tunnistust Jõe tänavalt leitud kivikirves
 • I aastatuhat e.m.a. – Keila Jõesaare asustusest annab tunnistust lohukivi “Orjakivi”
 • 1220 – Taanlased ristivad Harjumaa
 • 1241 – koostatakse Taani Hindamisraamat, kus mainitakse ka Keigeli küla
 • 1346 – Taani kuningas Valdemar IV müüb Harju-Viru Saksa Ordule
 • 14. sajandi keskpaik – hakatakse ehitama Keila väikelinnust
 • 1433 – Saksa Ordu ostab Arndt Kallelt Keila jõesaarel asuva mõisa (esimene kirjalik teade Keila väikelinnuse kohta)
 • 1558 – Liivi sõja algus
 • 1559 – Ordumeister pandib Keila mõisa Tallinna raele
 • 1560 – Vene väed põletavad Keila linnust
 • 1561 – Harju, Viru ja Järva rüütelkonnad annavad truudusevande Rootsi kuningale – Keila mõisast saab Rootsi riigimõis
 • 1567 – Poolakate sõjaretk Harjumaale, mille käigus rüüstatakse Keila kirikut ja alevikku
 • 1620ndad – Järjestikku on Keila mõisa rentnikeks Eestimaa kubernerid Jakob de la Garide, Peter Baner, Johann de la Gardie ja Philip Scheiding
 • 1630 – Keila mõis läänistatakse Tallinna kaupmehele Jost Duntele
 • 1637 – Keila mõis läheb Schiedingute suguvõsa valdusesse
 • 1681 – Rootsi riigivõimud alustavad mõisate riigistamist – reduktsiooni
 • 1684 – Valmib Keila mõisa kohta koostatud varaloend (inventarium), mis on peamiseks Keila mõisa 17. sajandi ehitusloo uurimise allikaks
 • 1710 – Eestimaa läheb Vene keisririigi koosseisu
 • ~ 1715 – Mõisa hooldajaks saab Otto Konstantin von Uexküll
 • ~ 1733 – Mõisa hooldajaks saab Amalia Charlotta Maydell.
 • 1760 – Mõis panditakse Heinrich Erich Wolffenschildtile.
 • 1768 – Keila Mõis läheb Koskullide aadlisuguõüsa valdusesse
 • 1802. – Valmib uus mõisa peahoone
 • 1816 – Keila mõis läheb Meyendorffide aadlisuguvõsa valdusesse
 • 1870ndad – valmib üle jõe asuv õllepruulikoda.
 • 1888 – Valmib üle jõe asuv viinavabrik
 • 1893 – Keila mõisa ostab Natalie von Uexküll
 • 1905 – Keila mõisa ostab parun Kurt Fersen
 • 1916 – Keila mõisa ostab Nikolai Wrangell
 • 08.07.1917 – Keila mõisa ostavad Seliküla mõisnik Ado Mäeberg ja fotograaf Jaan Minn.
 • 25.09.1917 – Keila mõisa viimaseks omanikuks saab Alfred Kalm
 • 21.01.1918 – Keilas moodustatakse töörahva nõukogu, mis rekvideerib kogu mõisa vara.
 • 23.02.1918. – Keila okupeerivad Saksa väed
 • 24.02. 1918 – Kuulutatakse välja Eesti Vabariik
 • 10.10.1919. Maareformiga Keila mõis riigistati
 • 1929. – Keila mõisas alustab tööd Põllutöökool
 • 1934 – Jõesaarele valmib ujumiskoht “Punane vähk”
 • 1940 – Nõukogude Liit okupeerib Eesti
 • 1960-61 Peale maaparandustöid jääb jõesaare läänesäng kuivaks. Lõhutakse vanad paekivist sillad
 • 1976. – Heino Gustavson avastab Keila väikelinnuse varemed
 • 1977 – Mati Mandeli juhatamisel toimuvad esimesed arheoloogilised kaevamised Keila väikelinnusel
 • 30.08.1988. – Keila mõisahoones alustab tööd Harjumaa Muuseum
 • 2012. – jõesaare läänesängi veevool taasavatakse ja haljastus korrastatakse