Harjumaa Muuseum võitis Muuseumide festivali konkursil esikoha!

Esmaspäeval, 25. septembril 2017 peeti Narvas XX Eesti muuseumide festival, mille teemaks oli „Muuseumikogude kasutamine“ Festivali raames toimus traditsiooniline Eesti muuseumide näituste konkurss.

Käesoleval aastal osales konkursil kuus näitust, millest viis olid osa Narva Muuseumi planeeritud näituste programmist: Okupatsioonide muuseumi näitus „Kuidas Narva Eestiga jäi“, TLÜ arheoloogia teaduskogu ja TÜ Kunstimuuseumi näitus „Rooma mündiaarded ja Eesti“, Narva Muuseumi näitus „Lapsepõlve mälestused“, EKL ja Eesti Mälu Instituudi SA näitus „Vee piiril“ ning Eesti Maalikunstnike Liidu näitus „Emotsioon“ (viimane – Narva Muuseumi Kunstigaleriis). Üks spetsiaalselt konkursile esitatud näitus on Harjumaa muuseumi „Pakrilaste kallisvara“.

Žürii tutvus põhjalikult kõikide näitustega ja hindas neid lähtuvalt iga näituse seatud eesmärgist, valitud formaadi sobivusest materjaliga ja teostuse terviklikkusest. Näitusi hinnanud 6-liikmeline komisjon otsustas välja anda kaks preemiat. Esikoha pälvis Harjumaa muuseumi näitus „Pakrilaste kallisvara“, mille puhul tuleb esile tõsta sisu ja vormistuse terviklikkust, muuseumi kogude esitamist, suurt uurimuslikku eeltööd, mitmekülgset materjali esitust, nauditavat kujundust ja läbimõeldud hariduslikku tegevust. Kolmanda koha otsustas žürii anda Narva Muuseumi näitusele „Lapsepõlve mälestused“, mis on kompaktne ühe teema esitlus oma kogude põhjal, on seotud selle aasta Muuseumiöö teemaga ja teostatud muuseumi külastajale mõeldes. Komisjon otsustas jätta teise koha preemia välja andmata.

 

 Michael Hutchinson Jersey