Muinsuskaitse

Kultuurimälestiste ja muinsuskaitsealade kaitse korraldamist ning nende omanike ja valdajate õigusi ja kohustusi reguleerib muinsuskaitseseadus. Muinsuskaitsetööd korraldab Muinsuskaitseamet ning Harju maakonna mälestistega tegeleb Põhja-Eesti järelevalveosakond.

Kultuurimälestiste omanikud ja valdajad saavad Muinsuskaitseameti kaudu taotleda riigieelarvest toetust mälestise hooldamiseks.

Toetuse taotlemine (40 KB, doc)

Muinsuskaitseamet
Uus 18, Tallinn 10111
Telefon 640 3050
Faks 640 3060
e-post: info@muinas.ee
www.muinas.ee

Põhja-Eesti järelevalveosakond

 

Peeter Nork, juhataja
Telefon 640 3035
peeter.nork@muinas.ee
Vastuvõtuaeg kokkuleppel
Pikk 2, Tallinn
Ly Renter, vaneminspektor
Telefon 640 3034, 5288105
ly.renter@muinas.ee
Vastuvõtuaeg E, K 9.00-13.00
Pikk 2, Tallinn
Silja Konsa, vaneminspektor
Telefon 640 3030, 5124254
silja.konsa@muinas.ee
Vastuvõtuaeg E, K 9.00-13.00
Pikk 2, Tallinn
Armin Rudi, vaneminspektor (arheoloogia)
Telefon 6403031, 5137669
armin.rudi@muinas.ee
Vastuvõtuaeg E, K 9.00-13.00
Pikk 2, Tallinn