Näitused

Kaitseliidu Harju Malev 100

Kaitseliidu Harju Maleva 100. aastapäevale pühendatud näitus tutvustab organisatsiooni mitmekülgset ajalugu selle hällist kuni taasloomiseni. Väljapaneku fookuseks on Harju Maleva tegevus Eesti Vabariigi perioodil, kui maakondlikest omakaitse rühmadest võrsus tugev ülemaaline sõjaline korrakaitse organisatsioon. Näitus kajastab Harju Maleva tekkelugu, eriorganisatsioone, spordielu, vastupanutegevust II Maailmasõja ajal ja ka pärast seda ning Kaitseliidu taassündi. Näitusel eksponeeritud esemed, dokumendid ja fotod pärinevad Eesti Rahvusarhiivi ja Kaitseliidu arhiivist, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi, Eesti Sõjamuuseumi […]

Üritused