Keilas, 15. jaan. 1924

Kirikunõukogu koosolek oli kella 10 hom. kella 5ni õhtul. Enam jagu aega kulus eelarve kokkuseadmise peale. Minu palka tõsteti rohkem, kui ma ise oleksin lootnud – lisati 40.000 marka juure. Köstrile pandi juure 20.000 marka, kirikumehele 10.000 marka. Liikmemaks jäi endiseks. Lootuse järele ei tee täiskogu mitte 10. veebruaril teistsugu otsust, sest liikmemaksu ei ole ju tõstetud. Oldi väga sõbralik minu vastu.