Kogumispõhimõtted

Kogumise eesmärk

Harjumaa Muuseumi kogumise eesmärk on:

  • säilitada ja uurida Harjumaa esemelist ning vaimset pärandit;
  • tutvustada pärandit näituste, trükiste, haridustegevuse, konverentside, teemapäevade ja ‑ürituste ning teiste avalikkusele suunatud tegevuste kaudu.

Muuseumikogu täiendamise üldpõhimõtted

Muuseumikogu täiendamise üldpõhimõtted on seotud Harjumaa Muuseumi põhimäärusega ja arengukavaga. Harjumaa Muuseum lähtub kogumistöös kogu ajaloolisest Harjumaast. Muuseumi jaoks on oluline koguda materjali, millel on Harjumaaga seotud legend ning on teada, kes, kuidas, millal ja milleks seda kasutanud on.

Muuseum ei kogu väga halvas seisukorras esemeid. Samuti materjali, mida juba leidub Harjumaa Muuseumi, teiste muuseumide ja arhiivide kogudes ning raamatukogudes.

Muuseumikogu täiendamise kriteeriumid

Lähtudes Harjumaa Muuseumi kogude täiendamise üldpõhimõtetest ja hetkeseisust, on vajadus koguda ajaloolist ja kaasaegset materjali. Üheks põhikriteeriumiks, ajaloolise, esteetilise, teadusliku või uurimusliku ning sotsiaalse või vaimse väärtuse kõrval, on seotus Harjumaaga.

Tähtsamad teemavaldkonnad muuseumikogu täiendamisel on:

  • tööstuspärand, sh ajalooline suurtööstus ja kaasaegne väiketööstus;
  • merenduslikud sündmused, sadamad ja väikesaared;
  • omavalitsuste ajalugu ja tänapäev;
  • kaitserajatised;
  • rahvuslik tekstiil;
  • kodu-uurimuslikud tööd ja mälestused;
  • ajaloolised fotod hoonetest, sh kirikutest, vallamajadest, mõisatest;
  • ajaloolised fotod elu-olust ja tegevustest.

Loe lähemalt siit.