Tasuliste teenuste hinnakiri

KINNITATUD
Harjumaa Muuseumi direktori
31.08.2011
käskkirjaga nr 1-2/68

Harjumaa Muuseumi tasuliste teenuste hinnakiri

1. Piletid

1.1. Harjumaa Muuseumis
1.1.1. täiskasvanutele 2 EUR
1.1.2. õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele 1 EUR
1.1.3. perepilet (kuni 2 täiskasvanut ja lapsed) 4 EUR
1.2. Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumis
1.2.1. täiskasvanutele 2.50 EUR
1.2.2. õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele 1 EUR
1.2.3. perepilet (kuni 2 täiskasvanut ja lapsed) 4.40 EUR
1.3. Liitpilet*
1.3.1. täiskasvanute liitpilet 3.60 EUR
1.3.2. soodusliitpilet (õpilased, üliõpilased, pensionärid) 1.70 EUR
1.3.3. perepilet liitpiletina 6 EUR
*Liitpiletiga saab külastada Harjumaa Muuseumi ja Amandus Adamsoni Ateljeemuuseumi. Pilet kehtib kalendriaasta lõpuni.

2. Tasuta sissepääs

2.1. kuni 8-aastased lapsed
2.2. puuetega lapsed ja täiskasvanud pensionitunnistuse ettenäitamisel ning nende saatja
2.3. õpilas- või lasteaialaste rühma saatjad (üks saatja kümne lapse kohta)
2.4. ekskursioonirühma saatja
2.5. giidide ühingu liikmed tõendi ettenäitamisel
2.6. muuseumide töötajad töötõendi esitamisel, Eesti Muuseumiühingu liikmed ja ICOMi liikmed liikmekaardi ettenäitamisel
2.7. Harjumaa Muuseumi sõbrakaardi omanikud
2.8. represseeritud ja represseerituga võrdsustatud isikud

3. Tasuta külastuspäevad

3.1. 18. mai, rahvusvaheline muuseumipäev
3.2. 1. juuni, lastekaitsepäev (kuni 18. aastastele)
3.3. 30. august, Harjumaa Muuseumi sünnipäev
3.4. iga kuu viimane reede

4. Giiditeenus

4.1 Giiditeenus muuseumis
eesti keeles 10 EUR
võõrkeeles 13 EUR

Giiditeenuse hinnale lisandub piletite hind.

4.2 Giiditeenus väljaspool muuseumi
eesti keeles 17 EUR/tund
võõrkeeles 20 EUR/tund

5. Muuseumitundide ja haridusprogrammide läbiviimine

5.1 muuseumitunni maksumus ühele õpilasele või lasteaialapsele on 1 EUR.
5.2 Teemaprogrammide ja -päevade hinnad kehtestatakse direktori käskkirjaga.

7. Välisterritooriumi kasutamine

6.1 muuseumikülastusega kaasnevaks piknikuks rühmadele tasuta (max 1 tund)
6.2 muuseumikülastuseta piknikuks rühmadele 20 EUR tund

7. Keraamika põletusahju kasutamine

7.1 Üks põletamiskord 16 EUR.

8. Paljundustööd

8.1 valguskoopia A4, ühepoolne
arhiivimaterjalist 0.32 EUR
raamatukogu trükisest 0.13 EUR
8.2 valguskoopia A4, kahepoolne
arhiivimaterjalist 0.45 EUR
raamatukogu trükisest 0.20 EUR
8.3 valguskoopia A3, ühepoolne
arhiivimaterjalist 0.50 EUR
raamatukogu trükisest 0.20 EUR
8.4 valguskoopia A3, kahepoolne
arhiivimaterjalist 0.64 EUR
raamatukogu trükisest 0.26 EUR
8.5 mustvalge väljatrükk A4
ühepoolne 0.26 EUR
kahepoolne 0.32 EUR
8.6 värviline väljatrükk A4
ühepoolne 0.40 EUR
kahepoolne 0.50 EUR
8.7 skaneerimine 1.30 EUR kaader.
8.8 CD plaadile kopeerimine 1.30 EUR plaat (muuseumi tooriku puhul lisandub CD-plaadi tooriku hind 1 EUR).

9. Museaalide laenutamine ja kasutusõigused

9.1 Museaali laenutamine
9.1.1 muuseumidele tasuta
9.1.2 teistele laenutajatele 40 ööpäev.

 

9.2 Museaali kujutise kasutusõigus
9.2.1 muuseumide näitustel tasuta
9.2.2 teaduspublikatsioonides ja kodu-uurimustes 1.20 EUR
9.2.3 ajakirjanduses ja kommertseesmärgiga trükistes 10 EUR
9.2.4 reklaamis 128 EUR

10. Ruumide rentimine

Konverentsiks, seminariks, avalikuks ürituseks 20 EUR tund.

11. Näituste ja ürituste korraldamisega seotud teenused

Teenused ja hinnad lepitakse kokku ja kinnitatakse direktori käskkirjaga. Teenuse osutamisel väljaspool tööaega lisamaks 3.80 EUR tund.

12. Näituseinventari laenutamine

Stendid ja vitriinid 8 EUR ööpäev .

13. Trükiste ja meenete müük

Müügihinnad kehtestatakse Harjumaa Muuseumi direktori käskkirjaga vastavalt müügiartikliks võtmisega.