Muuseumi nõukogu

Enno Fels Keila Linnavalitsus, linnapea
Ulla Kadakas Muinsuskaitseamet, Arheoloogiamälestiste peainspektor
Riin Kivinurm Harju Maavalitsus, haridus- ja kultuuritalituse juhataja
Aivar Põldvee Harjumaa Muuseumi asutamise eestvedaja
Eino Pedanik Kultuuriministeerium, rahvakultuurinõunik