Raamatukogu

Harjumaa Muuseumil on 7010 (seisuga 2018 jaanuar) teavikuga raamatukogu, mis sisaldab põhiliselt teatmeteoseid, ajalooalaseid ja koduloolisi raamatuid. Eesmärk on omandada ja säilitada Harjumaaga seotud inimeste kirjutatut ja nende kohta ilmunut, samuti kodukoharaamatuid.

Raamatukogus on tasuta wifi.

Kohapeal on võimalik trükistega tutvuda ja vajalikke materjale paljundada.

Paljundustööde hinnakiri

valguskoopia A4, ühepoolne
arhiivimaterjalist- 0.32 eurot
raamatukogu trükisest- 0.13 eurot

valguskoopia A4, kahepoolne
arhiivimaterjalist- 0.45 eurot
raamatukogu trükisest- 0.20 eurot

valguskoopia A3, ühepoolne
arhiivimaterjalist- 0.50 eurot
raamatukogu trükisest – 0.20 eurot

valguskoopia A3, kahepoolne
arhiivimaterjalist- 0.64 eurot
raamatukogu trükisest- 0.26 eurot

mustvalge väljatrükk A4
ühepoolne- 0.26 eurot
kahepoolne- 0.32 eurot

värviline väljatrükk A4
ühepoolne- 0.40 eurot
kahepoolne- 0.50 eurot

skaneerimine
1.30 eurot kaader.

CD plaadile kopeerimine
1.30 eurot plaat (muuseumi tooriku puhul lisandub CD-plaadi tooriku hind 1 EUR).

Museaalide laenutamine ja kasutusõigused

muuseumidele- tasuta
teistele laenutajatele- 40 eurot ööpäev

Museaali kujutise kasutusõigus

muuseumide näitustel- tasuta
teaduspublikatsioonides ja kodu-uurimustes- 1.20 eurot
ajakirjanduses ja kommertseesmärgiga trükistes- 10 eurot
reklaamis- 128 eurot