Konverentsid

2014

2013

 • Keila ümbruse lahingute 69. aastapäeva konverents toimus 21. septembril 2013
  Mati Mandel. 1941. aasta kurbmäng Haruteel.
  Martin Andreller. Sõjajärgne metsavendlus Harjumaal.
 • Konverents „Rehemaja – väärikas ja väärtuslik“ toimus 27. aprillil 2013
  Rasmus Kask, Eesti Vabaõhumuuseum. Vana rehemaja väärtustest.
  Tiit Tarve. Kruusiaugu talu lugu.
  Karen Jagodin. Tegemised ja tegematajätmised Sarapiku talu rehemajas.
  Andres Teder, ERI Kinnisvara. Rehemaja kui kinnisvara.
  Marike Laht, Eesti Vabaõhumuuseum. Allüürnikud – mida nendega ette võtta? Biokahjustused vanas majas.
  Anneli Banner, Eesti Vabaõhumuuseum. Kes aias, kes aias…- taluaedadest enne ja nüüd.

2012

 • Harjumaa õpilaskonverents 2012 toimus 4. aprillil 2012
  Rasmus Pitkänen, Karel Kulp ja Erik Dzotsenidze Keila Koolist, juhendaja Lii Sepp. Reostuskoormus Keila linnale ja jõele autovoogude loendamise tulemuste põhjal aastatel 2005 ja 2011 Keila sillal.
  Annika Vilbaste, Annemari Aaman ja Mari-Ellen Aaman Kuusalu Keskkoolist, juhendajad Eve Sarap ja Kertu Priilinn. Päriskonnade liikumisviiside uurimine paberkonnade näitel.
  Mikael Tüür Püünsi Koolist, juhendaja Veronika Uussaar. Hülgepüük Viimsi poolsaarel.
  Brita Rikkolas Keila Koolist, juhendajad Hurmi Väljamäe ja Iiris Oosalu. NO99 Põhuteater – jälg Eesti kultuurimaastikul.
  Arnold Metsis Kose Gümnaasiumist, juhendaja Ly Renter. Seltsielu Kõue vallas läbi aegade.
  Karolin Kaldam Kose Gümnaasiumist, juhendaja Ly Renter. Kaarel (Klaan) Kaldami elulugu.
  Karin Kruup Keila Koolist, juhendaja Lii Sepp. Vihmametsade hävimine.
 • 18. veebruaril toimus konverents “August Palm 110”. Korraldas Saue Kodu-uurimise Selts

2011

 • Keila ümbruse lahingute 67. aastapäeva konverents toimus 24. septembril 2011
  Tiit Petersoo. Sündmused Kosel 22. septembril 1944.
  Heikki Potter. Pitka viimastest päevadest.
  Toomas Hiio. 1944. aasta septembri sündmuste retseptsioonist.
 • Harjumaa õpilaskonverents 2011 toimus 7. aprillil 2011
  Siim Suurkask, Kose Gümnaasium, juhendaja Ly Renter. Kuivajõe meeskoori ajalugu
  Kaarel Hordo, Kose Gümnaasium, juhendaja Ly Renter. Märt Kalviku elulugu
  Mari-Liis Duglas, Saku Gümnaasium, juhendaja Anna Kikkas. Saku Põllumajandusuuringute Keskus
  Kelli Talving, Kose Gümnaasium, juhendaja Eelika Lüll. Iiri punase setteri sagedamini esinevad haigused. Field of Dreams suguvõsa C ja D pesakonna monitooring.
  Daria Podorskaja, Maardu Gümnaasium, juhendaja Ljudmilla Dmitrijeva. Keemiliste elementide nimetused
  Hanna Maria Kariis, Audentese Erakool, juhendaja Anna Kikkas. Muld kui kasvukeskkond
  Merily Salura, Kose Gümnaasium, juhendaja Ave Oja. Minu päev muusikas
  Brita Rikkolas, Keila Kool, juhendaja Hurmi Väljamäe. Ajalehe pealkirjad

2010

 • Olev Soansi 85. sünniaastapäeva tähistav mälestuskonverents toimus 28. mail 2010
  Jüri Hain. Olev Soans Tallinna graafikatriennaali ellukutsujana ja ideede generaatorina
  Urmas Viik. Graafika muutumisest ajas
  Ivar Sakk. Infograafika täna
  Maiu Rõõmus. Olev Soansi meetodi kasutamisest tänases Eesti Kunstiakadeemias
  Kerttu Soans-Tammisto.Isiksuslike omaduste osa inimeste liikumisel eesmärgi suunas

2009

 • Teaduspäev 2008. aasta välitöödest Prangli saarel toimus 23. aprillil 2009
  Jaanika Jaanits. Ülevaade Harjumaa Muuseumi välitöödest Pranglil
  Alar Mik. SA Viimsi Muuseumid kogumistöö Pranglil
  Marje Ruisu. Videofilm välitöödel filmitud materjalist
  Näituse „Kõik on trois“ avamine

2008

 • „Üllatavad avastused“ Keila XXII muinsuskaitsepäeva konverents toimus 8. mail 2008
  Ulla Kadakas, Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor. Arheoloogiapärandi kaitse Eestis
  Mari Lõhmus, Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor. Jägala linnamägi ja selle põhjajalamile jääv asulakoht
  Mauri Kiudsoo, Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut. Tõdva hilisviikingiaegne metallurgiakompleks
  Ragnar Nurk, Agu EMS OÜ. Keila Jõesaar
  Konverentsi lõpetas Mari Lõhmuse juhitud ekskursioon Jägala linnamäele.

2007

 • Konverents “Rahvamaja oma ajas” toimus 10. oktoobril 2007
  Eino Pedanik. Rahvamaja kultuuriministeeriumi vaatevinklist
  Aino Arro. Eesti rahvamajad arvudes
  Aivi Lintnermann. Kultuurielu mõjutav seadusandlus Harju maakonna näitel 1860ndatest aastatest tänapäevani
  Riin Kivinurm. Harju maakonna rahvamajad täna
  Ellen Karu. Seltsimaja ja seltsitegevus
  Helen Sooväli. Linnade rahvamajad – ostukeskused
  Liina Jänes. Kolhoosikeskus arhitektuurikultuuri hoidjana?
  Melika Kindel. Ühe maja lugu – Kolgaküla rahvamaja
  Ly Renter. Kokkuvõte Harjumaa Muuseumi mälestuste kogumise konkursist „Kodukandi rahvamajad“ ja konkursil osalenute tunnustamine
 • Konverents „Rännates läbi Harjumaa“ toimus 24. mail 2007
  Anu Almik. Looduses liikumise võimalused riigimetsas RMK puhkealadel
  Katri-Liis Lepik. Lääne-Harju turismiobjektide ja -marsruutide väljaarendamise kava. Loodusmarsruut
  Andres Sepp. Harjumaa matkarajad
  Tiiu Jalakas. Loodusest võib leida
  Maie Itse. Rannikurada E9

2006

 • „Rävala muinaspärand“ Keila XXI muinsuskaitsepäeva konverents toimus 18. mail 2006
  Urmas Eelmäe. Rävala muinasaja uurimine
  Gurly Vedru. Ida-Harjumaa kiviaja ja varase metalliaja asustusest
  Mauri Kiudsoo. Harjumaa muinasaegsed aardeleiud: nende levik ja peamised ühendusteed
  Mati Mandel. Harjumaal muistiseid otsimas
  Ulla Kadakas. Arheoloogiamälestised läbi muinsuskaitseameti pilgu
  Mall Siniveer. Kokkuvõte mälestuste konkursist “Minu elu ja töö kolhoosis/sovhoosis

2005

 • „Punavägi Harjumaal“ Keila XX muinsuskaitsepäeva konverents toimus 27. mail 2005
  Mati Õun. Punalipuline merevägi Harjumaal
  Jüri Pärn. Nõukogude Liidu relvajõud maakonnas
  Hella Kink. Punavägede reostus Pakri poolsaarel
  Kokkuvõte mälestuste kogumise konkursist

2004

 • “Põgenemine kodumaalt 1942-1944” Keila XIX muinsuskaitsepäeva konverents toimus 14. mail 2004
  Mati Mandel. Sõjalis-poliitiline ülevaade 1943-1944
  Raul Kuutmaa. Soomepoisid – Eesti vabatahtlikud Jätkusõjas
  Urmas Eelmäe. Paadipõgenemine 1942-1944
  Jaak Maandi. Kaks põgenemise lugu
  Põgenemislood. Enn Sarv, Ülo Jõgi, Lembit Kaing
  Katkendid mälestustest. Keila Gümnaasiumi näitering
  Kokkuvõtteid mälestuste kogumise konkursist

2003

 • “Ajalooline arhitektuur Harjumaal” Keila XVIII muinsuskaitsepäeva konverents toimus 15. mail 2003
  Kaspar Kuuse. Ajaloolise hoonestuse rakendamine uuenevas linnas
  Silja Konsa. Arhitektuuripärand Harjumaal
  Heli Kirikal. Ajalooline keskkond ja kaasaegne kinnisvaraarendus
  Silvi Lindmaa-Pihlak. Keila ajalooline miljöö
  Mart Kalm. Arnold Väli ja tema roll 1920.-1930. aastate arhitektuuris
  Kokkuvõtteid mälestuste kogumise konkursist

2002

 • “Seltsielust Harjumaal” Keila XVII muinsuskaitsepäeva konverents toimus 10. mail 2002
  Ea Jansen. Seltsiliikumise algusest Eestis
  Marje Suur. Saue-Jõgisoo Haridusselts
  Kalju Haan. Esimene kutsenäitleja neiu Västrik, hiljem Olly Teetsov
  Reet Leemets. Rahvakunstiõhtud Keila rajooni algusaastail
  Kokkuvõtteid mälestuste kogumise konkursist

2001

 • Eeva Lääts. Alkoholitarbimine ja seda mõjutanud tegurid 1895 – 1939
 • Ruth Roht. Ülevaade Saku Õlletehase ajaloost
 • Toivo Meikar. Tselluloosivabriku rajamisest Kehras
 • Pear Tang. Harjumaa ettevõtluse hetkeseisust

2000

 • Ants Hein. Vääna mõis arhitektuuriloolase pilgu läbi
 • Jüri Kuuskemaa. Kunstnik ja arheoloog O. M. von Stackelberg
 • Heikki Pauts. Keila mõisast arheoloogi pilguga
 • Sulo Muldia. Uus elu Laitse lossis

1999

 • Evi Juhkam. Harjumaa keelest
 • Pille Kippar. Keila kandi rahvapärimusi Eesti käsikirjalistes kogudes
 • Mari-Ann Remmel. Rudolf Põldmäe kogumismatkadest Lääne-Harjumaal
 • Hurmi Väljamäe. Slängist Keila I Keskkoolis ja Keila Gümnaasiumis aastail 1987-1999

1998

 • Aivar Põldvee. Unistused Keilast
 • Elmar Kala. Paekivi Keilas ja Keila ümbruses
 • Reet Laherand. Keila raudteejaama ajaloost
 • Silvi Lindma-Pihlak. Keila keskosa arhitektuuriajaloolised väärtushinnangud
 • Silvia Riige. Keila ehituslik planeerimine
 • Eduard Pukkonen. Quo vadis Keila?

1997

 • Tiit Einberg. Harjumaa rand
 • Ants Pärna. Tallinna ümbruse lootsid
 • Jaak Sammet. Tundmatud Harjumaa saared

1996

 • Reet Piiri. Harjumaa rahvariietest
 • Igor Tõnurist. Üldjooni Harjumaa rahvamuusikast

1995

 • Aivar Põldvee. Pakri talupoegade kaebustest Rootsi kuningale 17. sajandil
 • Heino Gustavson. Paldiski endisaegsetest kaitseprobleemidest
 • Mati Õun. Merevõitlused Paldiski lähistel
 • Lembit Odres. Mälestusi Paldiskist
 • Peeter Ernits. Rahvuspargi võimalikkusest Paldiskis
 • Jaan Mölder. Paldiski hetkeolukorrast ja tulevikust

1994

 • Keila noorte spordielust (põhiliselt 1940. aastatel)
 • Meenutasid: Kaljo Preem, Kaljo Hallik, Valter Lenk, Leo Rannamäe, Uno Tihkan, Heinart Põlluste, Jaan Loit, Hillar Palamets jt.

1993

 • Allar Viivik. Keila linna juhid 1938-1993
 • Monika Nevalainen. Trükikoda “Külvaja” Keilas
 • Ulla Saluäär. Olustikulisi ja poliitilisi märkmeid Ado Köögardali päevaraamatust
 • Helle Perens. Keila ümbruse paekivi kui üle-eestiline geoloogiline ning paekasutuse huviobjekt
 • Toivo Lodjak. Keskordoviitsiumi paelademete faunast ja uuritusest Keila ümbruses

1992

 • Aivar Põldvee. Pildikesi patuelust Keilas rootsi ajal
 • Ilo Pärt. Keila rahvariietest
 • Toivo Lodjak. Artur Luha – 100
 • Mati Mandel. Kes oli Sulev Kiin?
 • Allar Viivik. Nikolai II ja Wilhelm II kohtumine Paldiskis 1912. aasta suvel

1991

 • Maia Madar. Nõiaprotsessid Harjumaal 17. sajandil
 • Aivar Põldvee. Üks rootsiaegne perekonnalugu
 • Heino Gustavson. Peeter Suure merekindluse rajatistest Keila lähistel
 • Katrin Kalle, Tiia Mägi. Keila kool aastatel 1920-1930

1990

 • Allar Viivik. Keila kihelkonna kõrtsid ja postijaamad
 • Mati Mandel. Traagilisi inimsaatusi sõjajärgsest Keilast
 • Katrin Kalle, Tiia Mägi. Keila kool aastatel 1930-40
 • Andres Pärt. Keila kultuurielu arenguvõimalustest

1989

 • Aivar Põldvee. Kiriku ja rahva suhted Keila kihelkonnas rootsi ajal
 • Katrin Kalle, Tiia Mägi. Keila apteek 100-aastane
 • Mikk Vaikla. Adam Podini vaimulikutegevus Keilas
 • Mati Mandel. 23. september 1944 Keilas
 • Pilvi Põldma. Harju Muuseum Keilas

1988

 • Aivar Põldvee. Esimene laulupidu Keilas
 • Meelis Mandel, Liivo Niglas. Laiguline Keila lahing
 • Hillar Nahkmann. Keila – alevikust linnani
 • Angela Järvekann, Katrin Kalle. Keila 50 aastat tagasi
 • Ene Oja. Keila seltsielu 1930-ndatel aastatel
 • Peeter Kõresaar. Keila hetkeseisund ja arengu-perspektiivid

1987

 • Hanno Kübard. Keskkonnakaitse probleemid Keila piirkonnas
 • Ivar Leimus. Keila mõisa ajaloost
 • Jaan Lahe. Keila kiriku ehituslooline ülevaade ja kunstivarad
 • Riine Kallas. Otto Magnus von Stackelberg – kunstnik, arheoloog ja rännumees
 • Aivar Põldvee. Keila Laulu ja Muusika Selts

1986

 • Aino Kullo. Keila arengust
 • Mati Mandel. Vanimast inimasustusest Keila ümbruses
 • Sirje Annist. Keila kihelkonna dokumentaal-materjale Ajaloomuuseumis
 • Aivar Põldvee. Koolihariduse algusest Keilas
 • Lembit Väljamäe. Kuidas veskil käidi
 • Angela Järvekann, Katrin Kalle. Keila haigla ajaloost
 • Elle Kasemaa. Keila Jõepargi tulevik