Prangli 2008-2009

2008. ja 2009. aastal toimusid koostöös Tartu ja Tallinna ülikooli tudengitega Harjumaa Muuseumi välitööd Prangli saarel. 2008. aasta juuli esimesel nädalal käidi läbi Prangli 3 küla – Kelnase, Idaotsa ja Lääneotsa ning viidi läbi intervjuusid nii Prangli põliselanike kui suvitajatega, pildistati ja filmiti Prangli praegust eluolu.

Välitöödel keskenduti järgmistele teemadele:

  • eluolu nõukogude ajal
  • muutused pärast nõukogude perioodi
  • perepärimus
  • Prangli murde eripärad

Kokku salvestati audiomaterjali 18 tundi. Fotomaterjali välitöödest on üle 1000 ühiku. Peamiselt pildistati intervjueeritud inimesi, elamuid, esemeid ja perekonnaalbumeid, loodust, üldist eluolu ning välitööde protsessi. Samuti jäädvustati videole saare praegust eluolu – kalapüüki, kauba toomist poodi, kultuurielu, jumalateenistust. Kokku on videomaterjali üle 8 tunni.

Välitööde tulemusi on kajastatud Akadeemilise Rahvaluuleseltsi (ARS) kogumiskonverentsil 30. oktoobril 2008 Eesti Kirjandusmuuseumis ja Harjumaa Muuseumi teaduspäeval 26. aprillil 2009.

Välitööde põhjal valmis näitus – “Kõik on trois”, mida 2009. aasta kevadel eksponeeriti Harjumaa Muuseumis. Kuni 5. septembrini 2009 oli võimalik näitust näha Pranglisaarte muuseumis Prangli saarel ning 7. september kuni 30. oktoober 2009 Rannarahva muuseumis Viimsis.

Välitöö jätkusid 3.-9. august 2009.

Peatähelepanu all olid:

  • saare elu nõukogude perioodil
  • muutused pärast Eesti iseseisvumist
  • praegune eluolu
  • saare tulevikuväljavaated

Eesmärgiks oli leida uusi informante nii saare elanike kui suvitajate seast ning läbi viia kordusintervjuusid. Kokku salvestati audiomaterjali 4 tundi, fotosid on  700. Sarnaselt 2008. aastaga filmiti saare praegust eluolu, kalapüüki ning kultuurielu. Videomaterjali on kokku 5 tundi. Kogutud materjali säilitatakse Harjumaa Muuseumis.

2011. aasta mais ilmus Harjumaa Muuseumi trükis “Harjumaa Uurimusi 8. Prangli kogumik”, milles tutvustatakse nii muuseumi kolme aasta välitööde tulemusi kui ka teiste Prangli-uurijate töid.

Välitööde läbiviimist ja näituse koostamist toetas Kultuuriministeerium programmist „Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2008-2010“.  Jersey