Maa-arhitektuuri projekt HELTH 2010-2013


Projekti HELTH (Healthy and Energy-efficient Living in Traditional Rural Houses) eesmärgiks oli traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maamaastiku säilitamine. Projekt viidi läbi aastatel 2010-2013 ja seda rahastati Euroopa territoriaalse koostöö Kesk-Läänemere Interreg IV A programmist.

Täpsemalt uuriti vanade talu eluhoonete sisekliimat – temperatuurimuutusi ja niiskust – ning töötati välja lahendusi nii perioodiliselt kui ka aastaringselt kasutatavate majade renoveerimiseks, et pikendada nende eluiga. Projekti juhtpartner oli Eesti Vabaõhumuuseum ning partnerid Harjumaa Muuseum, Tallinna Tehnikaülikool, Helsingi Aalto Ülikool ja Gotlandi Ülikool. Projekti kodulehekülg: http://helthproject.eu/et/ San Jose Sharks Authentic Jersey