1991 ekspositsioon

Esimese püsiekspositsiooni avamine 1991. aastal

 

Näitused 1991

Muuseumi ekspositsiooniruumid avati juunis 1991 püsinäitusega Harjumaa ajaloost

Keila 1918–1940
(Keila Kultuurimajas)

Tuletõrje Harjumaal
(Keila Kultuurimajas)

Aleksander Möldroo maalid

Keila Põllutöökool 1929–1947

Eero Barndõki maalide näitus

Keila 1991.
Sven Tupitsa fotokroonika