Hõimurahvaste pööripäev

Näituse tüüp: stendinäitus, lisaks põrandakate
Maht: 22,5-28,75m2
Stendid mõõdus: 1500x2500mm, 6 tk seinale ja põrandale 2500x2500mm, 1 tk
Esemeid vitriinides või ilma: esemeteta
Turvanõuded: lisanõuded puuduvad

Uurali ehk soome-ugri keeli kõnelevaid rahvaid on Euroopas elanud juba kümmekond aastatuhandet. Hoolimata uurali keelte sarnasest ülesehitusest ei ole nad vastastikku arusaadavad. Eestlane võib küll midagi mõista soomlase kõnest, udmurt komi ja ersa mokša keelest, kuid kaugemate keelte rääkijad peavad hoolikalt otsima ühiseid sõnu, et oma sugulust tuvastada. Uurali keelte sugulus seisneb eelkõige nende sarnases ehituses, mis on mõjustanud uurali rahvaste mõtlemist ja maailmanägemist. See teeb teineteisemõistmise kultuurilistest erinevustest hoolimata hõlpsaks. Üheski uurali keeles mõtlevale inimesele pole teda ümbritsev elus ja eluta loodus materjaliks, vaid partneriks.

Kronoloogia

2013
04. detsember 2013 – 31. jaanuar 2014 Kiili Raamatukogu

2009
10. detsember – 4. jaanuar 2010 A.H. Tammsaare muuseumis Vargamäel

  Mike Person Womens Jersey