ullatavad avastused naitus

Üllatavad avastused

Näituse tüüp: stendinäitus
Maht: 9,2m2
Stendid mõõdus:
1000×1000, 7tk,
1000×700, 2tk ja
1000×800, 1tk.
Esemeid vitriinides või ilma: esemeteta
Turvanõuded: lisanõuded puuduvad

Stendinäitus Harjumaal 2007. a toimunud arheoloogilistest kaevamistest.

Fookuses on kolm objekti koos avastatuga: Jägala linnamägi Jägala-Joa külas Jõelähtme vallas, Ildase talu Tõdva külas Saku vallas ja endine Keila mõisa süda, Keila Jõepark Keila linnas.

Näituse pealkiri tuleneb asjaolust, et 2007. aastal läbi viidud kaevamised kummutasid seniseid oletusi ja lubasid teha uusi järeldusi. Jägala linnamäel välja kaevatud kaitseehitise jäänused viitavad linnuse seniarvatust varasemale ehitamisajale. Tõdva küla oletatavas muistses asulakohas avastati hilisviikingiaegne metallurgiakompleks. Keila Jõepargis leiti ehitiste osi, mille kohta kaartidel tähistus puudus.

Tekstide autorid on kaevamisi läbi viinud Tartu Ülikooli magistrandid Mari Lõhmus ja Ester Oras, Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi doktorant Mauri Kiudsoo ja magistrant Ragnar Nurk. Fotode autorid on Andres Elliku, Mari Lõhmus, Ester Oras, Risto Tõrv, Mauri Kiudsoo ja Ragnar Nurk. Näituse kujundas Kätlin Janson.

Tekstid koostasid arheoloogid Mari Lõhmus, Ester Oras, Mauri Kiudsoo ja Ragnar Nurk.

Kronoloogia

2013
3. jaanuar-12. aprill Sigula rahvamajas
2010
20. juuli – 15. september Mahtra Talurahvamuuseumis
11. oktoober – 30. oktoober Riigikogus
2009
26. jaanuar – 31. märts Mustamäe Sotsiaalkeskuses

  Kirk Gibson Authentic Jersey