Rahvarõivaste valmistamise kursus Harjumaa Muuseumis

Koolituse eesmärk:

Rahvarõivatraditsiooni alalhoidmine ja jätkamine. Oma paikkonna rahvarõivaste ajaloo tundmaõppimine ja rahvarõiva ükskesemete valmistamisvõtete omandamine.

Õpiväljundid, koolituse läbinu:

 • tunneb oma paikkonna rahvarõivaste eripärasid
 • oskab otsida teavet rahvarõivaste kohta
 • oskab koostada originaaleseme kirjelduse ja tööjoonise, määrata tehnoloogilised töövõtted, mõõdud, materjalid, värvitoonid
 • oskab juhendamisel valmistada esemeid, kasutades valikuliselt järgmisi tehnikaid: õmblemine, vöökudumine, silmuskudumine, tikandi kavandamine ja tikkimine
 • oskab rahvarõivakomplekti valmistamiseks vajalikke töövõtteid

Eeltingimused kursustel osalemiseks puuduvad, kuid soovituslik on eelnev kokkupuude rahvarõivaste ja käsitööga.

Õppekava maht:

340 akadeemilist tundi auditoorset tööd, 200h iseseisvat tööd

Õppeaeg:

2 aastat: 

 – Kursus edasi lükatud, algab jaanuaris 2019, kestab 2020 aasta lõpuni

Õppekava kokkuvõte:

 • töö muuseumis originaalesemete ja arhiividega
 • rahvarõivastele spetsiifiliste lõigete tegemise õppimine
 • rahvarõivakostüümi valmistamiseks vajalike tehnikate õppimine: erinevad võtted vööde ja paelte tegemiseks, tikandid jnega
 • rahvarõivakostüümi juurde kuuluvate esemete valmistamine
 • loengud erinevate paikkondade rahvarõivastest
 • uurimistöö vormistamine: omavalmistatud rahvarõivakostüümi tegemise kirjeldus, sh tehnilised võtted, töö käik, joonised ja materjalide proovid

Õppetöö vorm:

Loengud, seminarid, rühmatöö erinevate tehnikate ja võtete õppimisel, individuaaltunnid, iseseisev töö (praktiline töö toimub vajadusel kahes grupis)

Koolitajate kvalifikatsioon:

Vastavalt teemale ajaloolase või etnoloogi, rõivakonstruktori, käsitöömeistri või käsitööõpetaja kvalifikatsioon, praktiline töökogemus õpetatavas valdkonnas ja täiskasvanute koolitamise kogemus

Õpetajad:

Silja Nõu, Maret Lehis, Lembe Maria Sihvre, Vilve Jürisson, Anu Pink, lisaks külalisõpetajad

Lõpetamise tingimus:

Koolitus loetakse lõpetatuks pärast õppekava täitmist ja lõputöö esitlust, milleks on oma valmistatud kodukandi rahvarõivakostüüm koos lisanditega ja kirjalik muuseumimaterjalidel põhinev lõputöö 2-s eksemplaris, millest 1 eksemplar jääb Harjumaa Muuseumi raamatukokku ja 1 Harjumaa rahvarõiva nõuandekotta. Lõputöö võib olla esitatud ka digitaalselt.

Hindamiskriteeriumid:

Rahvarõivakostüüm on valmistatud museaalide (või museaaliga võrdsustava ajaloolise väärtusega, kui erakogus asuva eseme) järgi ja sobib kostüümi kandjale

Lõpetamisel antav dokument:

Koolituse läbimisel ja lõpetamise tingimuste täitmisel antakse osalejale Harjumaa Muuseumi poolt tunnistus koolituse läbimise kohta.

 

Grupi suurus:

15-25 inimest

Toimumiskoht:

Harjumaa Muuseumi pärandkultuuri õppeklass –  Linnuse 9, Keila

Osalustasu:

620€, maksmiseks semestrite kaupa (4s osas), korraga makstes soodushind 570€

Lisaks vaja arvestada komplekti materjalidele minev kulu.

Registreerumine:

Saata e-kiri aadressile annika.tiko@hmk.ee. Lõplikult kinnitatakse koht grupis peale koolituslepingu sõlmimist ning esimese semestri koolitusraha tasumist.

 

NB! Kursuse algus on edasi lükatud, info 2019. aastal.

 

 

 • Õppekava koostamisel on tuginetud Rahvakultuuri Keskuse  õppekavale Rahvarõivaste valmistajate kool Eesti Rahva Muuseumis.