Heategevuskontsert


Laupäeval, 31. oktoobril kell 16 annavad Janne Sirel ja Sulev Sirel Harjumaa Muuseumis heategevusliku kontserdi, millega toetatakse puudega lastele muusikateraapia andmist MTÜ-s Keila Rehabilitatsioonikeskus. Kontserdile sissepääs on vabatahtlik annetus ja seda kasutatakse muusikainstrumentide ostmiseks.

Keila kooli vilistlane Janne Sirel on õppinud Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis laulu erialal ja Keilas sai teda viimati kuulata augustikuus hoovilugude päeval. Janne õpib praegu Tallinna Ülikoolis eripedagoogikat, töötab Keila Koolis klassiõpetajana ning lööb kaasa rehabilitatsioonikeskuse tegevuses. Kontserdiga tänab ja tunnustab Janne keskuse tööd ning annab võimaluse kõigile teistele abivajajate jaoks oma panus anda.

Lastele osutatakse Keilas rehabilitatsiooniteenust alates 2013. aastast ja seda pakutakse puuet taotlevatele või puude raskusastet omavatele lastele vanuses kuni 18nda eluaastani. Laste puhul on rehabilitatsiooniteenuse eesmärgiks soodustada nende arengut ja hariduse omandamist. Keskus pakub eripedagoogi, logopeedi, kunsti-ja muusikaterapeudi, psühholoogi ja perenõustamise ning sotsiaalpedagoogi teenuseid. Jayson Werth Jersey

Kommenteerimine on suletud.