Trükise “Harjumaa Uurimusi 9. Arheoloogiakogumik” esitlus


Harjumaa Muuseum esitleb neljapäeval, 23. jaanuaril kell 15 uut trükist Harjumaa uurimuste sarjast. Üheksas väljaanne kajastab arheoloogiavaldkonna kõige uuemaid uurimistulemusi ning arheoloogilisi avastusi ajaloolisel Harjumaal.

Vaatluse alla on võetud eripalgelised, seni vähe käsitletud või viimastel aastatel avastatud muinas- ja ajaloolised objektid. Aivar Kriiska ja Roland Koidu kirjeldavad 2011. aastal Humalast leitud Rooma mündi põhjal omaaegse Rooma impeeriumi peegeldust Läänemere idakaldal. Mauri Kiudsoo ja Irita Kallis keskenduvad viikingiaegsele Vomentaga muinaskihelkonnale ning analüüsivad piirkonna kujunemislugu. Ain Mäesalu selgitab Keila linnuselt leitud Püha Jüri ripatsil kujutatud pühaku kiivri, kaitsevarustuse ja relvastuse põhjal ripatsi valmistamisaega. Gurly Vedru artiklis on tähelepanu keskmes viikingiaeg ja Kuusalu küla kui piirkonna tuumik. Villu Kadakas, Kahrut Eller, Anneli Kalm ja Guido Toos kirjutavad 2012. aastal Anija mõisa peahoone eest avastatud keskaegsetest ehitusjäänustest. Villu Kadakas vaatleb oma artiklis Kose keskaegse kiriku ehituslugu. Martin Malve, Raido Roog ja Anti Lillak visandavad Rapla kirikuaia 18. sajandi matuse põhjal pildi tolleaegse eaka mehe võimalikust elukäigust ja matusekombestikust.

Kogumiku koostas Nele Kangert ja toimetas Ulla Kadakas. Keeletoimetaja oli Ene Hanson, artiklite kokkuvõtted tõlkis inglise keelde Kristiina Johanson, fotod töötles Maria Smirnova ning trükkis OÜ Infotrükk. Trükise „Harjumaa uurimusi 9. Arheoloogiakogumik.“ väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapital.

Kogumiku esitlusel peavad ettekanded Ain Mäesalu – „Püha Jüri ripats Keila linnuselt“, Mauri Kiudsoo – „Muistse Rävala arheoloogilise uurituse tasemest. Hetkeseisust ja perspektiividest.“ ja Martin Malve – „Kose kirikaiast leitud matustest“.

Kõik huvilised on esitlusele oodatud.

 

Arheoloogiakogumik_kodukale

Harjumaa uurimusi IX

Arheoloogia kogumik

Keila, 2013. Toimetajad: Ulla Kadakas, Nele Kangert

Sisukord:

Ain Mäesalu. Keila linnuse Püha Jüri ripatsist.

Aivar Kriiska, Roland Koit. Rooma münt Humalast.

Mauri Kiudsoo, Irita Kallis. Viikingiaegne Vomentaka. Hõbedast, rauast ja territoriaalsest jaotusest.

Gurly Vedru. Kuusalu küla – Harjumaa idaosa keskus.

Villu Kadakas. Uut Kose algsest kivikirikust ja eriti selle käärkambrist.

Kahrut Eller, Anneli Kalm, Villu Kadakas, Guido Toos. Anija varasemast mõisahoonest.

Martin Malve, Anti Lillak, Raido Roog. 18. sajandi mehe matus Rapla kirikaiast: juhtumiuuring.

OÜ Infotrükk

Hind: 7 

  Pharoh Cooper Authentic Jersey

Kommenteerimine on suletud.